Новини - 2023 година


Съвместна серия събития "НАУКА, ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС"

Уебинар на тема: "Дигиталното съдържание по пътя на клиента и използване на изкуствен интелект (AI)"

ПОКАНА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Публикуван на: 02.05.2023 г.

ЛЕКЦИЯ на тема:

"Интеркултурни бариери в общуването между представители на различни култури. Проблеми при изграждането на интеркултурна компетентност."

ПОКАНА

Публикуван на: 19.04.2023 г.

Съвместна серия събития "НАУКА, ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС"

УЕБИНАР на тема: "СТАРТИРАЙ СВОЯ БИЗНЕС ПОДГОТВЕН!"
Как да реализираш успешно в практиката научна разработка или иновативна идея

ПОКАНА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Публикуван на: 07.03.2023 г.