Серия уебинари "ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ"

УЕБИНАР на тема:
"Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г., ФНИ"

ГАЛЕРИЯ