Обучителен уебинар на тема:

"ДЕЙНОСТИ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ В РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ ЕВРОПА" и ДВОЙНА ДИПЛОМНА ПРОГРАМА С КОРЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ"

ГАЛЕРИЯ