Начало

Център за обучение
Българска Академия на Науките

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ е създаден през януари 1997, като специализирано звено на БАН. Дейността на ЦО се ръководи от Директор и Академичен съвет въз основа на Правилник, приет от УС на БАН.

Центърът организира курсове по чужди езици, специализирани курсове, както и различни курсове по информационни технологии - ИТ курсове.


ОТЧЕТ (.pdf)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН ЗА 2021г.

Публикуван на 24 февруари 2022 г.


ОТЧЕТ (.pdf)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН ЗА 2020г.

Публикуван на 26 февруари 2021 г.


ОТЧЕТ (.pdf)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН ЗА 2019г.

Публикуван на 26 февруари 2020г.


ОТЧЕТ (.pdf)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН ЗА 2018г.

Публикуван на 22 февруари 2019г.


ОТЧЕТ (.pdf)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН ЗА 2017г.

Публикуван на 07 март 2018г.


ОТЧЕТ (.pdf)

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН ЗА 2016г.

Публикуван на 27 март 2017г.

Обучение:

Английски език за ниво B2
Немски език за ниво А1
За повече информация

Нов курс

Центърът предлага нов курс "Основи на LaTeX"
За повече информация

КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.
Обява
Специалности


Центърът за обучение към БАН с нови учебни зали

Вторник, 26 Май 2015

В присъствието на ръководството на Българската академия на науките, проф. Евдокия Пашева, директор на Центъра за обучение към БАН откри на 25 май 2015 г. тържествено новите учебни зали на Центъра за обучение – БАН. Центърът се намира в София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.

Помещенията за новите модерни учебни зали са предоставени през 2014 г. на Центъра за обучение от ръководството на БАН. Те са оборудвани с изцяло нова, съвременна техника и обзавеждане. Центърът разполага с четири нови зали - зала за езиково обучение, оборудвана с 10 компютри, зала за компютърно обучение, оборудвана с 11 лаптопа и мултимедия, конферентна зала с 30 места и заседателна зала с 20 места.

Откриването на новите учебни зали ще даде възможност Центърът за обучение да разшири дейността си при обучението на докторантите на БАН на по-високо европейско ниво, посочи при откриването проф. Пашева и допълни, че ще има възможност да се организират разнообразни форми за целево обучение на докторантите и младите учени.

Центърът за обучение е създаден през януари 1997 г. като специализирано звено на БАН за подготовка на висококвалифицирани научни кадри чрез обучение в образователната и научна степен "доктор" в научните звена на БАН, реализация и кариерно развитие на научния потенциал на страната.

Центърът работи в тясна връзка с институтите на Академията, като организира и координира конкурсите за прием на докторанти, организира провеждането на програмната акредитация на НАОА на всички звена на БАН, организира и провежда чуждоезиково обучение, обучение по информационни технологии и обучението на докторантите чрез специализираните докторантски курсове към Докторантското училище на центъра.


Курсове

Виж всички курсове
Езикови Курсове

Центърът за обучение предлага курсове по английски, френски и немски.

ИТ курсове

През 2014 година Центърът за обучение предлага на вашето внимание три нови курса:

  • Метаданни
  • Анализ на Данни с R
  • Умения за презентиране

Разгледай курсовете

Специализирани курсове

Специализирани курсове има от всяко едно научно направление на БАН. За повече информация разгледайте курсовете ТУК