Начало

Център за обучение
Българска Академия на Науките

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ е създаден през януари 1997, като специализирано звено на БАН. Дейността на ЦО се ръководи от Директор и Академичен съвет въз основа на Правилник, приет от УС на БАН.

Центърът организира курсове по чужди езици, специализирани курсове, както и различни курсове по информационни технологии - ИТ курсове.

Нов курс

Центърът предлага нов курс "Основи на LaTeX"
За повече информация

КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г.
Обява
Специалности


Курсове

Виж всички курсове
Езикови Курсове

Центърът за обучение предлага курсове по английски, френски и немски.

ИТ курсове

През 2014 година Центърът за обучение предлага на вашето внимание три нови курса:

  • Метаданни
  • Анализ на Данни с R
  • Умения за презентиране

Разгледай курсовете

Специализирани курсове

Специализирани курсове има от всяко едно научно направление на БАН. За повече информация разгледайте курсовете ТУК